Hypoxie-induceerbare-factor-prolylhydroxylaseremmers

Pien Rawee, Michele F Eisenga*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Samenvatting

  Hypoxie-induceerbare-factor-prolylhydroxylaseremmers (HIF-PHI’s) vormen een nieuwe medicatiegroep voor de behandeling van renale anemie. HIF-PHI’s verhogen de expressie van genen als erytropoëtine en genen betrokken bij de ijzerhomeostase. In grote trials verhoogden HIF-PHI’s de hemoglobineconcentratie effectiever (superieur) dan placebo en even effectief (non-inferieur) als erytropoësestimulerende agentia (ESA). Daarbij leken HIF-PHI’s de ijzerparameters positief te beïnvloeden en ook effectief te zijn bij patiënten met verhoogde ontstekingswaarden. Wat betreft cardiovasculaire veiligheid waren HIF-PHI’s in de meeste studies vergelijkbaar met ESA. Wél gaven HIF-PHI’s een verhoogd risico op diep-veneuze trombose en trombosering van de shunt vergeleken met ESA. HIF-PHI’s kunnen als alternatief voor ESA worden beschouwd, met als mogelijke voordelen een positief effect op de ijzerhomeostase, de orale toedieningsvorm en de mogelijkheid om ook patiënten met ESA-resistentie te behandelen. De effectiviteit van HIF-PHI’s in deze subgroep moet echter nog worden aangetoond.
  Vertaalde titel van de bijdrageHypoxia-inducible factor-prolyl hydroxylase inhibitors: the "alternative" for EPO?
  Originele taal-2Dutch
  ArtikelnummerD7706
  Aantal pagina's5
  TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
  Volume167
  StatusPublished - 3-okt.-2023

  Keywords

  • Humans
  • Prolyl-Hydroxylase Inhibitors/pharmacology
  • Prolyl Hydroxylases
  • Hypoxia-Inducible Factor-Proline Dioxygenases/therapeutic use
  • Renal Insufficiency, Chronic
  • Erythropoietin/metabolism
  • Iron/therapeutic use
  • Hypoxia

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Hypoxie-induceerbare-factor-prolylhydroxylaseremmers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit