I want to bite the hand that feeds me. De problematische plaats van de protestsong in de popmuziek

R.W. Boomkens

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)159 - 172
Aantal pagina's14
TijdschriftGroniek, Historisch Tijdschrift
Volume179
Nummer van het tijdschrift41
StatusPublished - 2008

Citeer dit