iCarePathways: digitale zorgpaden in de ouderenzorg

Hetty Kazimier-Van der Zwaag*, Ate Dijkstra, Evelyn Finnema

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)57-61
Aantal pagina's5
TijdschriftTvZ Tijdschrift voor Verpleegkundigen
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit