ICON-studie: niet-gerandomiseerde, niet-geblindeerde, fase 1-2 diagnostische studie van cetuximab-IRDye800CW ter beoordeling van snijvlakken bij fluorescentie-beeldgeleide chirurgie van plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageICON-study: A non-randomized non-blinded, phase 1-2 diagnostic study of cetuximab-IRDY800CW for margin assessment in image guided surgery of head and neck squamous cell carcinoma
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)193-196
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Oncologie
Volume14
StatusPublished - jul.-2017

Citeer dit