ICT licenties van voorkeursleveranciers

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer4
Pagina's (van-tot)389-396
Aantal pagina's8
TijdschriftTijdschrift voor Aanbestedingsrecht
Volume2012
StatusPublished - 2012

Citeer dit