Identification of a new allele polymorphism (HLA-B*40:79) and correlation with the HLA-B40 (B60 and B61) antigens

M. G. J. Tilanus*, A. van Dijk, H. van de Velde, Bouke Hepkema

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Full gene sequence of the HLA-B*40:79 allele; gene polymorphism defines HLA-B60 and B61 lineages.

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)293-294
Aantal pagina's2
TijdschriftTISSUE ANTIGENS
Volume82
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - okt.-2013

Citeer dit