Identification of Lifelines participants at high risk for development of rheumatoid arthritis

S. Arends, A. Trouw, R. E. M. Toes, A. van Zanten, C. Roozendaal, P. C. Limburg, H. Bootsma, E. Brouwer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Artikelnummer43
Aantal pagina's1
TijdschriftAnnals of the Rheumatic Diseases
Volume76
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov.-2017

Citeer dit