Identification of polymorphs of pentacene

CC Mattheus, J Baas, A Meetsma, JL de Boer, TTM Palstra*, Anne B. Dros, Gert T. Oostergetel

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

278 Citaten (Scopus)
80 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of polymorphs of pentacene'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science

Keyphrases