Identification of relevant biomarkers for type 2 diabetes

Ali Abbasi*, Ronald P. Stolk, Stephanus Bakker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)106-107
Aantal pagina's2
TijdschriftLancet Diabetes & Endocrinology
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2014

Citeer dit