Identifying the direct mail-prone consumer

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)175 - 195
TijdschriftJournal of Global Scholars of Marketing Science: Bridging Asia and the World
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2013

Citeer dit