Ideologiekritik als Kritik sozialer Praktiken: Eine expressivistische Rekonstruktion der Kritik falschen Bewusstseins

OnderzoeksoutputAcademic

Vertaalde titel van de bijdrageIdeology critique as a critique of social practices: An expressivist reconstruction of the critique of false consciousness
Originele taal-2German
TitelNach Marx
SubtitelPhilosophy - Kritik - Praxis
Plaats van productieBerlin
UitgeverijSuhrkamp
Pagina's228-254
Aantal pagina's37
ISBN van geprinte versie978-3-518-29666-0
StatusPublished - 17-jun-2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit