IDIOPATHIC ACQUIRED PANMYELOPATHY IN PREGNANCY

JP SAMSOM*, TM BROUWERS, HJ HUISJES, GS VANDERSCHANS, HO NIEWEG

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)131-135
  Aantal pagina's5
  TijdschriftACTA MEDICA SCANDINAVICA
  Volume204
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit