Idiopathic retroperitoneal fibrosis: idiopathic or secondary to atherosclerosis?

JC ter Maaten*, AJ Smit, ROB Gans

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)35-37
Aantal pagina's3
TijdschriftNetherlands Journal of Medicine
Volume56
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - feb-2000

Citeer dit