If I like you, I wanna be like you! the use of dynamic systems modeling in the understanding of friendship interactions and risk behaviors during adolescence

Onderzoeksoutput

311 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het doel van dit proefschrift is het ontwikkelen van een theoretisch en mathematisch model, gebaseerd op de Dynamische Systeem Theorie, dat sociale interacties en veranderingen in risicovol gedrag gedurende de adolescentie beschrijft. Gebruik makend van computersimulaties zijn de complexe processen van vriendschapskeuzes en gedragsbeïnvloeding op meerdere tijdschalen (hier en nu en over langere tijd) geëxpliciteerd. De centrale vragen van dit proefschrift zijn: hoe dragen korte termijn interacties tussen vrienden bij aan een verandering in hun attitudes en wat zijn de mechanismen die leiden tot aanpassing over en weer in relevante gedragingen van vrienden? Op drie verschillende niveaus werden deze vragen benaderd: theoretisch, mathematisch en empirisch. In het eerste deel van het proefschrift presenteren we een dynamische systeem theorie over vriendschapinteracties en risicvol gedrag tijdens de adolescentie. In het tweede deel wordt deze theorie omgezet naar een mathematisch model en worden de resultaten van simulatiestudies gepresenteerd met het doel de hypothesen voortvloeiend uit het theoretische deel te toetsen. In het laatste deel van dit proefschrift worden de resultaten van de empirische studie besproken waarin de volgende twee vragen centraal staan: ten eerste, lijken vrienden in hun gedrag meer op elkaar in de loop der tijd? Ten tweede, lijken vrienden meer op elkaar als gevolg van selectiemechanismen of als gevolg van beïnvloedingsmechanismen?
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Bosma, Harke, Supervisor
  • Geert ,van, Paul, Supervisor
Datum van toekenning12-jul.-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036755979
Elektronische ISBN's9789036755986
StatusPublished - 2012

Citeer dit