IJzeren wegen en sociale wegen. Een beschrijving van een reorganisatieproces bij het wegenonderhous bij de Nederlandse Spoorwegen in termen van het open systeem model van organisaties.

Theodorus Hendricus Josias Johannes Tanamal

Onderzoeksoutput

92 Downloads (Pure)

Samenvatting

ln recent organisation Iiterature -i.e. in the Netherlands- very few publications are to be found in which the systematic investigation of the complete course of planned change processes have been described in detail. This study is designed to fill-up this gap, and thus to provide a contribution to organisation theory, by describing an action research of the successive actions of an extensive planned-change (process of organisation development), carries out in the period 1963-1967 on the Netherlands Railways. Zie: Summary
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • HUTTE, HA, Supervisor, Externe Persoon
Uitgever
StatusPublished - 1972

Citeer dit