IL-1B promoter polymorphism and Epstein-Barr virus in Dutch patients with gastric carcinoma

A. Zur Hausen, J.B.A. Crusius, L.S. Murillo, B.Z. Alizadeh, S.A. Morré, C.J.L.M. Meijer, A.J.C. Van Den Brule, A.S. Peña

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)866-867
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational Journal of Cancer
Volume107
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 10-dec.-2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit