IL1RL1 gene variations are associated with asthma exacerbations in children and adolescents using inhaled corticosteroids

F N Dijk, S J Vijverberg, N Hernandez-Pacheco, K Repnik, L Karimi, M Mitratza, N Farzan, M C Nawijn, E G Burchard, M Engelkes, K M Verhamme, U Potočnik, M Pino-Yanes, D S Postma, A Maitland-van der Zee, G H Koppelman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
53 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)984-989
Aantal pagina's6
TijdschriftAllergy
Volume75
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum22-nov.-2019
DOI's
StatusPublished - apr.-2020

Citeer dit