Imaging of Placental Pathology

Jelmer Riemer Prins*, Neil Sebire, Asma Khalil, Sanne Jehanne Gordijn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TitelBenirschke's Pathology of the Human Placenta
RedacteurenRebecca N. Baergen, Graham J. Burton, Cynthia G. Kaplan
UitgeverijSpringer Nature
Hoofdstuk32
Pagina's869-886
Aantal pagina's18
Uitgave7
ISBN van elektronische versie978-3-030-84725-8
ISBN van geprinte versie978-3-030-84724-1
DOI's
StatusPublished - 2022

Citeer dit