Imaging of tumor vascularization and related hypoxia

Gilles Mees

Onderzoeksoutput

82 Downloads (Pure)

Samenvatting

Tumoren groeien soms zo snel dat de bloedtoevoer de groei niet meer “bijhoudt”. Zo ontstaan delen in de tumor waar de zuurstofconcentratie lager is. Deze zogenoemde ‘hypoxische’ delen van de tumor zijn moeilijker te bestrijden met chemotherapie of bestraling. UMCG-promovendus Gilles Mees onderzocht nieuwe mogelijkheden om tumordelen met verminderde zuurstofvoorziening (tumorale hypoxie) in kaart te brengen met behulp van PET-scans. Meerdere PET-tracervloeistoffen zijn speciaal ontwikkeld om tumorale hypoxie in kaart te brengen. Mees onderzocht of ook een algemeen toegepaste tracer voor de detectie van kankercellen gebruikt kan worden om tumorale hypoxie op te sporen. Deze tracer, [18F]FDG-PET, brengt de stofwisseling in tumorcellen in kaart. Mees stelt vast dat er een samenhang lijkt te bestaan tussen opname van [18F]FDG en hypoxie. De verkregen inzichten in deze samenhang kunnen beeldvorming met [18F]FDG-PET wellicht verbeteren. De tracer lijkt echter niet betrouwbaar genoeg om hypoxie mee in kaart te brengen. Ook evalueert Mees een nieuwe tracer, 99mTc-(CO)3 His-CNA35, die ontwikkeld is om bloedvatvorming in tumoren mee in kaart te brengen. Hij stelt vast dat deze tracer stabiel en functioneel is en een betrouwbare inschatting geeft van de bestaande tumorale vasculatuur. Met hulp van deze tracer kunnen tumoren wellicht effectiever bestreden worden en kan misschien ook het inzicht in tumorale hypoxie vergroot worden.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Dierckx, Rudi, Supervisor
  • van de Wiele, C., Supervisor
Datum van toekenning17-sep-2012
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036756822
StatusPublished - 2012

Citeer dit