Imaging the cardiac diet

B. Daan Westenbrink*, Gerald W. Dorn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)123-124
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume15
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb.-2013

Citeer dit