Imago: De beeldtaal van middeleeuwse corporatieve zegels uit Groningen

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)6 - 23
  TijdschriftHistorisch Jaarboek Groningen
  Volume2012
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit