Imitation Analysis: Early Prediction of the Market Demand for Major Innovations

David Langley, Nico Pals, J.R. Ortt, Tammo Bijmolt

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5-24
Aantal pagina's20
TijdschriftEuropean Journal of Innovation Management
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2009

Citeer dit