IMMUNE-COMPLEX GLOMERULOPATHY IN PATIENTS TREATED WITH CAPTOPRIL

S.J. HOORNTJE, J.J. Weening, T.H The, Cees Kallenberg, A.J.M. DONKER, P.J. HOEDEMAEKER

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

91 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1212-1215
Aantal pagina's4
TijdschriftLANCET
Volume1
Nummer van het tijdschrift8180
StatusPublished - 1980

Citeer dit