Immune evasion in primary testicular and central nervous system lymphomas: HLA loss rather than 9p24.1/PD-L1/PD-L2 alterations

Marthe Minderman, Avital Amir, Willem Kraan, Esther J. M. Schilder-Tol, Monique E. C. M. Oud, Cornelis G. Scheepstra, Arnold L. Noorduyn, Philip M. Kluin, Marie Jose Kersten, Marcel Spaargaren, Steven T. Pals*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  73 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1194-1197
  Aantal pagina's4
  TijdschriftBlood
  Volume138
  Nummer van het tijdschrift13
  DOI's
  StatusPublished - 30-sep.-2021

  Citeer dit