IMMUNE REACTIVITY OF WOMEN ON HORMONAL CONTRACEPTIVES - PHYTOHEMAGGLUTININ AND CONCANAVALIN-A INDUCED LYMPHOCYTE-RESPONSE

G GERRETSEN, J KREMER, E BLEUMINK, JP NATER, GC DEGAST, TH THE

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)25-29
  Aantal pagina's5
  TijdschriftContraception
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit