IMMUNOCYTOCHEMICAL DEMONSTRATION OF THE PEROXISOMAL ATPASE OF YEASTS

AC DOUMA, M VEENHUIS, HR WATERHAM, W HARDER

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)45-51
Aantal pagina's7
TijdschriftYeast
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1990

Citeer dit