Immunofluorescence in phytoplankton research: Applications and potential

EG Vrieling*, DM Anderson

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

58 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-16
Aantal pagina's16
TijdschriftJournal of Phycology
Volume32
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - feb.-1996

Citeer dit