Immunogenicity 5-months after homologous or heterologous booster vaccination in Health Care Workers primed with Ad26.COV2.S

R. Sablerolles, W. Rietdijk, A. Goorhuis, D. Postma, L. Visser, M. Koopmans, V A S H Dalm, N. Kootstra, A. Huckriede, M. Lafeber, D. van Baarle, C. GeurtsvanKessel, R. de Vries, H. van der Kuy

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S5-S5
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Clinical Pharmacology
Volume78
Nummer van het tijdschriftSUPPL 1
StatusPublished - jun-2022

Citeer dit