Immunogenicity after second and third mRNA-1273 vaccination doses in patients receiving chemotherapy, immunotherapy, or both for solid tumours

Sjoukje F Oosting, Astrid A M van der Veldt*, Rudolf S N Fehrmann, Corine H GeurtsvanKessel, Rob S van Binnendijk, Anne-Marie C Dingemans, Egbert F Smit, T Jeroen N Hiltermann, Gerco den Hartog, Mathilda Jalving, Tatjana T Westphal, Arkajyoti Bhattacharya, Faye de Wilt, Annemarie Boerma, Lisanne van Zijl, Guus F Rimmelzwaan, Pia Kvistborg, Cecile A C M van Els, Nynke Y Rots, Debbie van BaarleJohn B A G Haanen, Elisabeth G E de Vries

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
32 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)833-835
Aantal pagina's3
TijdschriftLancet Oncology
Volume23
Nummer van het tijdschrift7
Vroegere onlinedatum25-apr.-2022
DOI's
StatusPublished - jul.-2022

Citeer dit