Immunoglobulin class of antispermatozoal antibodies and inhibition of sperm penetration into cervical mucus.

Siemen Jager

  Onderzoeksoutput

  139 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kremer, J., Supervisor
  • Hoedemaker, Ph.J. , Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning11-mrt-1981
  Uitgever
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit