Immunoglobulin M bullous pemphigoid: An enigma

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
74 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)518-520
Aantal pagina's3
TijdschriftJAAD case reports
Volume6
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2020

Citeer dit