IMMUNOHISTOCHEMICAL ANTIGEN DEMONSTRATION IN PLASTIC-EMBEDDED LYMPHOID-TISSUE

H VANGOOR*, G HARMS, PO GERRITS, FGM KROESE, S POPPEMA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)115-120
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of Histochemistry & Cytochemistry
Volume36
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-1988

Citeer dit