Immunohistochemical findings in a patient with penicillamine pemphigus

M.C.J.M. de Jong*, H.M.G. Doeglas, J.W.E. Dijkstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  27 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)333-337
  Aantal pagina's5
  TijdschriftBRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY
  Volume102
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit