IMMUNOPATHOLOGY OF ACUTE GALACTOSAMINE HEPATITIS IN RATS

AM JONKER*, FWJ DIJKHUIS, FGM KROESE, MJ HARDONK

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

44 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)622-627
Aantal pagina's6
TijdschriftHepatology
Volume11
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - apr-1990

Citeer dit