Immunosuppressive treatment for vasculitis associated with Lyme borreliosis

R Komdeur, JG Zijlstra, TS van der Werf, JJM Ligtenberg, JE Tulleken*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)721-721
Aantal pagina's1
TijdschriftAnnals of the Rheumatic Diseases
Volume60
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - jul.-2001

Citeer dit