Impact of hidradenitis suppurativa on work productivity and associated risk factors

Kelsey R. van Straalen, Lisette M. Prens, Tjerk H. Hylkema, Ineke C. Janse, Janine Dickinson, Ronald Houwing, Hessel H. van der Zee, Sandra Brouwer, Errol P. Prens, Barbara Horvath*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
13 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1401-1405
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of the American Academy of Dermatology
Volume84
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2021

Citeer dit