Impact of institute and person variables on teachers' conceptions of learning and teaching.

J.C.G. Jacobs, A.M. Muijtjens, S.J. van Luijk, C.P. van der Vleuten, G. Croiset, F. Scheele

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)738-746
Aantal pagina's9
TijdschriftMedical Teacher
Volume37
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit