Impact of occupational pesticide exposure on the human gut microbiome

Milla F. Brandao Gois, Asier Fernández-Pato, Anke Huss, Ranko Gacesa, Cisca Wijmenga, Rinse K. Weersma, Jingyuan Fu, Roel C.H. Vermeulen, Alexandra Zhernakova, Virissa C. Lenters, Alexander Kurilshikov*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
26 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of occupational pesticide exposure on the human gut microbiome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Immunology and Microbiology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Keyphrases