Impact of radiographic screening of more than 34 000 asylum seeker children

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer1900579
Aantal pagina's9
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume54
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1-sep.-2019

Citeer dit