Impact van het EU-Handvest - overzicht

Jurian Langer

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Openingsspeech tijdens ECER-bijeenkomst ‘De belofte van Lissabon - 10 jaar later’ over de impact van het EU-Handvest: https://ecer.minbuza.nl/-/ecer-bijeenkomst-de-belofte-van-lissabon-10-jaar-later
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 28-nov.-2019

Citeer dit