Impaired chylomicron formation in mdr2 P-glycoprotein-deficient mice lacking biliary lipid secretion

PJ Voshol, DM Minich, R Havinga, H van Goor, RPJ OudeElferink, HJ Verkade, AK Groen, F Kuipers

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)35-35
Aantal pagina's1
TijdschriftCirculation
Volume98
Nummer van het tijdschrift17
StatusPublished - 27-okt.-1998

Citeer dit