Impaired glucose tolerance in rat islet isograft recipients after cytomegalovirus infection

M.J. Smelt, Bart de Haan, M.M. Faas, A. de Haan, P. de Vos*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

358 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E44-E47
Aantal pagina's4
TijdschriftTransplant Infectious Disease
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - feb-2013

Citeer dit