Implantable cardioverter-defibrillators

DJ van Veldhuisen, AA Voors*

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2023-2023
Aantal pagina's1
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume352
Nummer van het tijdschrift19
StatusPublished - 12-mei-2005

Citeer dit