Implementatie Natura 2000 in Nederland - Review: Een review in opdracht van het Ministerie van ELI

P. C. E. van Wijmen, Ch. W. Backes, Kees Bastmeijer, A. G. A. Nijmeijer, J. H. J. Schaminee

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
UitgeverijMinisterie van EL&i
Aantal pagina's19
StatusPublished - jun.-2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit