Implementatie van Annex VI inzake aansprakelijkheid voortvloeiend uit milieubedreigende noodsituaties in Antarctica: Rapport in opdracht van het ministerie van VROM

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Plaats van productieTilburg
UitgeverijCentrum voor wetgevingsvraagstukken UvT
Opdrachtgevend orgaanMinisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Aantal pagina's15
StatusPublished - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit