IMPLEMENTATION OF THE PARTITIONED-DATA-SET CONCEPT FOR CDC COMPUTERS

[No Value] COMFORT

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)51-61
Aantal pagina's11
TijdschriftComputer Physics Communications
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1980

Citeer dit