Implementing assessment innovations in higher education

Anna Jannetje Boevé

Onderzoeksoutput

2005 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit proefschrift zijn diverse vernieuwingen op het gebied van toetsing in het hoger onderwijs onderzocht, in de context van het onderwijs bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Uit het onderzoek bleek dat:
- Er geen verschil was in tentamenresultaten van digitale of papieren meerkeuzetoetsen. Wel was er een verschil in de beleving en/of voorkeuren van studenten in de wijze van afname.
- Het rapporten van deelscores – bijvoorbeeld door verschillende kennisniveaus of type vragen – lijkt vanwege de lage betrouwbaarheid van geringe meerwaarde. Wel droegen goed geconstrueerde open vragen bij aan een betere meetprecisie.
- Studenten die veel gebruik maakten van extra oefenvragen presteerden beter op het tentamen dan studenten die hier weinig gebruik van maakten. De sterkte van deze relatie verschilde tussen vakken. Desondanks was er geen verschil tussen studiejaren waarin voor eenzelfde vak geen extra oefenvragen werden aangeboden.
- Het patroon aan gerapporteerd studiegedrag tussen studenten die een vak met en zonder de ‘flipped classroom’ volgden leek nagenoeg hetzelfde, met een geringe relatie tot de prestaties van studenten. De acceptatie van de flipped classroom en contextuele factoren spelen mogelijk een rol bij de bereidheid om studiegedrag te veranderen.
- Aan de hand van de hoeveelheid variatie in cijfers over tijd en tussen vakken voor eerstejaars bachelorvakken aan de RUG werd aangetoond hoe inzicht in de mate waarin cijfers fluctueren kan bijdragen aan het evalueren van het effect van innovaties in het hoger onderwijs.
De resultaten van deze studies bieden aanknopingspunten voor verdere implementatie van en onderzoek naar vernieuwingen in het hoger onderwijs.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, Rob, Supervisor
  • Bosker, Roel, Supervisor
  • Albers, Casper, Co-supervisor
Datum van toekenning14-mei-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0642-8
StatusPublished - 2018

Citeer dit