Implementing sustainable development: strategies and initiatives in high consumption societies

F Oste*, G de Roo

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1517-1518
  Aantal pagina's2
  TijdschriftEnvironment and Planning A
  Volume33
  Nummer van het tijdschrift8
  StatusPublished - aug-2001

  Citeer dit