Implementing the Antarctic Environmental Protocol: Supervision of Antarctic Activities

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)407-438
Aantal pagina's32
TijdschriftTilburg Foreign Law Review: Journal on foreign and comparative law
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit