Implementing tuberculosis entry screening for asylum seekers: the Groningen experience

Onno W. Akkerman*, Wiel C. M. de Lange, Elisabeth H. Scholvinck, Bert Wolters, Yvonne Aartsma, Tjip S. van der Werf, Rob van Hest

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)261-264
Aantal pagina's5
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume48
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jul.-2016

Citeer dit